De stichting

Het doel van de stichting is duurzame opwekking en duurzaam gebruik van energie in de voormalige gemeente Haren (inclusief de buitendorpen).

Het team

De stichting is opgericht door een groep energieke Harenaars die geloven dat de omslag naar een duurzame samenleving noodzakelijk is.

De werkwijze

Als u in uw huis duurzame verbeteringen aan wilt brengen, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek door de energiecoaches.

harenenergiekenduurzaam.nl