Op 26 juni aanstaande organiseert Paddepoel Energiek een avond over energie. Er is veel te doen in de energietransitie en u hoort en leest er van alles over. Wat is er aan de hand met de warmtenetten in de Randstad en geldt dat ook voor Groningen? Wat gebeurt er in Paddepoel met de energietransitie? Wat betekenen de plannen van het aanstaand kabinet voor duurzame energie?

Er zijn veel vragen en we proberen die voor u op een rijtje te krijgen tijdens een bewonersavond over energie op 26 juni a.s., in de Plutozaal (19.30- 21.30). Tijdens deze avond kunt u in gesprek met:

  • Laura Schouten (Grunneger Power) – bewonersparticipatie in een warmtenet
  • Henriëtte Heeringa en Martijn de Jong Posthumus (Gemeente) – Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming voor de woning, zie hieronder.
  • Wytze van der Gaast (Hanzehogeschool, Paddepoel Energiek) – Stand van zaken energietransitie

Tijdens de avond kunt u ook de apparatuur voor het warmtenet bekijken (zoals buizen, afleverset thuis).

Toegang is vrij, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt via info@PaddepoelEnergiek.nl zodat we u nog nadere informatie kunnen sturen.

50-100% subsidie voor het isoleren en ventileren van je woning (maatregel 29 van Nij Begun)

Voor alle eigenaren van een woning in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe is er goed nieuws. Voor iedereen die zijn/haar huis wil isoleren en ventileren is er een nieuwe subsidie. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kan de subsidie aangevraagd worden. Deze nieuwe subsidie is onderdeel van het maatregelenpakket dat de rijksoverheid heeft genomen om de schade na 60 jaar gaswinning in Groningen te compenseren, woningen te versterken en de ereschuld aan de regio in te lossen.

Welk subsidiepercentage?

  • Alle eigenaren van een koopwoning in het aardbevingsgebied krijgen 100% vergoed (tot een bedrag van 40.000 euro).
  • Alle eigenaren van een koopwoning die buiten het aardbevingsgebied wonen en een inkomen hebben tot 140% van het wettelijk minimumloon, krijgen het isoleren en ventileren van hun woningen ook voor 100% vergoed (tot een bedrag van 40.000 euro).
  • Alle eigenaren van een koopwoning die buiten het aardbevingsgebied wonen en een inkomen hebben hoger dan 140% van het minimumloon, krijgen het isoleren en ventileren van hun woningen voor 50% vergoed (tot een bedrag van 20.000 euro).

Huur je een woning? Ook dan profiteer je
Ook huurders kunnen profijt hebben van deze regeling. Woningcorporaties in Groningen en Noord-Drenthe krijgen 200 miljoen euro voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen aan huurwoningen. De afspraak is dat de isolatiemaatregelen niet betekenen dat je huur omhoog gaat. En zo dus heb je, ook als huurder, voordeel door lagere energiekosten.

Vanaf het eerste kwartaal 2025 is het mogelijk subsidie aan te vragen. Daarover wordt later dit jaar meer duidelijk.

Meer informatie kunt u vinden op: Isolatieaanpak woningeigenaren (maatregel 29 van Nij Begun) | Gemeente Groningen

Energiespreekuur

Sinds eind vorig jaar is de locatie van het energiespreekuur gewijzigd naar de Plutozaal; Plutolaan 329. Voor vragen en advies over energie kunt u terecht bij Piet Hazekamp, op de laatste maandag van de maand van 15.00 u tot 17.00 u.