We gaan volgend jaar gewoon verder met de Wijkwindmolens bij Dorkwerdersluis

Tweeënhalf jaar geleden zijn wij, Paddepoel Energiek en Grunneger Power, begonnen met de eerste plannen voor de Wijkwindmolens Dorkwerdersluis. Op zoek naar mogelijkheden om samen windstroom op te wekken, kwamen we na een aardige zoektocht uit bij onze voorkeurslocatie: de dijk bij de Dorkwerdersluis. De aanwonenden hielpen actief mee, omwonenden werden uitgenodigd om te participeren, bewoners en bedrijven in de postcodegebieden reageerden enthousiast en de molens van E.A.Z-Wind bleken uitstekend inpasbaar op deze plek.

Het komt er hóe dan ook

Toch hebben we moeten besluiten de bouw van de windmolens uit te stellen. Er is een aantal vertragende factoren waarover we je graag informeren via deze e-mail. Daarnaast willen je vooral ve
rtellen hoe we verder gaan. Want, lokaal opgewekte stroom dóór en vóór Paddepoel, Reitdiep, Dorkwerd (en omgeving) komt er hóe dan ook!

Natte periode
Hoewel dit nu nog ver weg lijkt, volgt na de zomer (eind september) al snel een natte periode. Waterschap Hunze en Aa’s, eigenaar van de grond, heeft aangegeven dat dan geen molens geplaatst kunnen worden, omdat de grond te drassig is. Het is altijd onze ambitie geweest om de windmolens vóór deze periode te realiseren.

Vertraging gemeenteprocedure
Toch zijn er  redenen die ervoor zorgen dat september niet meer haalbaar lijkt. Zo is de omgevingsvergunning van de Gemeente Zuidhorn nog niet rond. De procedure heeft vertraging opgelopen vanwege ziekte bij een uitvoeringsinstantie van de gemeente in het vooronderzoek van de aanvraag.


Crowdfunding
Daarnaast is er door middel van crowdfunding en donaties nog niet voldoende geld opgehaald, waardoor we de windmolens op dit moment niet kunnen financieren. Op het moment van schrijven is er €11.320,- (12% van het doelbedrag) ingelegd door crowdfunders. Dat er nog niet meer deelnemers zijn, is deels te verklaren door de beperkingen van de Regeling Verlaagd Tarief (of: de postcoderoosregeling). Door de regeling kunnen slechts bewoners uit een beperkt doelgebied meedoen en is het voor bewoners met zonnepanelen op eigen dak vaak niet rendabel om mee te doen. Daarnaast is het niet voor alle bewoners mogelijk om over te stappen naar onze energieleverancier Energie VanOns.

Andere financieringsvormen
Natuurlijk zijn we geweldig blij met de 21 crowdfunders en donateurs die hun enthousiasme al lieten blijken door hun inschrijving. En daarom gaan we ook blij verder! We nemen bovenstaande zaken mee. We willen nu een flexibeler economisch model uitwerken met bijpassende financieringsvormen. Ons uitgangspunt blijft: lokaal opgewekte, groene energie toegankelijk maken voor iedereen.

Nieuw aanbod
In de loop van volgend jaar komen we daarom bij jou terug met een nieuw aanbod. Een aanbod dat ook aantrekkelijk is voor bewoners die buiten de postcoderoos wonen, bewoners met een smalle portemonnee en bewoners die zelf al voldoende energie opwekken met zonnepanelen op hun eigen dak. De lopende vergunningsprocedure zetten we voort.

Wat betekent dit voor jou?
Het project wordt dus opgeschort tot een nieuwe regeling is uitgewerkt. Iedereen die een of meerdere wijkwinddelen heeft gereserveerd, kan die reservering gerust laten staan. Uiteraard heb je het recht om later alsnog van een nieuw aanbod gebruik te maken. Een oproep om de winddelen te betalen komt later, als alles rond is. De donateurs krijgen hun geld terug en kunnen in de nieuwe situatie opnieuw doneren of overgaan tot een andere manier van financiering, afhankelijk van het te kiezen model.

Hoe dan ook: hartelijk dank voor jullie enthousiasme en support tot dusver en we hopen dat jullie ook in de nieuwe ronde weer meedoen om de Wijkwindmolens Dorkwerdersluis tot een succes te maken!