Het warmtenet komt eraan. In Selwerd zijn de eerste koophuizen al op het warmtenet aangesloten. De komende jaren zullen koophuizen in andere buurten volgen. U heeft als bewoner al veel informatie gekregen over het warmtenet, maar we merken als Wijkraad en Paddepoel Energiek dat er ook nog veel vragen bij u leven. Logisch. Het gaat hier om een belangrijke verandering in uw warmtevoorziening en daar denkt u niet licht over.

We merken dat bewoners vooral praktische vragen hebben.

  • Hoe ziet het aanbod van warmtenet eruit?
  • Moet ik m’n huis meteen aansluiten of kan dat later ook?
  • Hoeveel ga ik per maand betalen?
  • Hoe ziet het vastrecht eruit?
  • Hoe komt de warmte mijn huis binnen?
    Wanneer is mijn buurt aan de beurt?
  • Is het nog slim om een nieuwe CV-ketel te kopen?

In oktober vorig jaar organiseerden  Wijkraad Paddepoel en Paddepoel Energiek een avond voor verenigingen van eigenaren in onze wijk. Er werden diverse praktische vragen gesteld.
Als vervolg daarop organiseren Wijkraad en Paddepoel Energiek op dinsdag 9 mei a.s. weer een bijeenkomst over het warmtenet, nu voor alle bewoners. Ook nu kunt u met uw vragen bij ons terecht en zullen medewerkers van de Gemeente, WarmteStad en Grunneger Power aanwezig zijn om deze te beantwoorden.
We hebben niet op alle vragen een antwoord, omdat sommige dingen nog moeten worden uitgezocht. We weten bijvoorbeeld nog niet wat het aanbod wordt. Wel kunnen we laten zien hoe het warmtenet eruit ziet. We richten een minitentoonstelling in met materialen, zodat u de buizen, het warmte-overdrachtstation in de wijk en de warmte-afleverset in uw woning kunt bekijken.

In het kort:
• Wat: Bewonersavond over het warmtenet
• Waar: Het Wijkpaleis, Winkelcentrum Paddepoel (naast de dierenspeciaalzaak, op de hoek)
• Tijd: 20.00 – 22.00 uur
• Aanmelden:
info@paddepoelenergiek.nl
• Handig: Denk vast na over uw vragen.
U kunt deze ook meesturen bij uw aanmelding. Dat helpt ons bij de voorbereiding.

PE advertentie maart 2023

Energiecoaching en spreekuur

Voor het maken van een afspraak met onze energiecoaches stuurt u een e-mail naar info@PaddepoelEnergiek.nl of belt u naar 06 37421816. Zelf energiecoach worden? Dat kan. U hoeft ervoor geen technische achtergrond te hebben. Energiecoaches krijgen een korte cursus. Mocht u iets anders willen doen bij Paddepoel Energiek, dan maken we graag een keer kennis.

Het energiespreekuur door Paddepoel Energiek is iedere koopavond (donderdag, 18.30-20.30) in het Wijkpaleis in het Winkelcentrum Paddepoel.
Piet staat u daar graag te woord.