ENERGIE UITEENGEZET-2023

Dagelijks verschijnen er berichten over de aardgaswinning met de aardbevingen in de provincie Groningen, de klimaatverandering en de energieprijzen.

Het is ons opgevallen dat in de berichtgeving bijna nooit aan de orde komt wat energie is, hoeveel energie Nederlanders gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn. Tegelijkertijd stelde de regering vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond in: 1,45 euro voor gas tot een verbruik van 1200 kubieke meter en 0,40 euro voor stroom tot een verbruik van 2900 kilowattuur. Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dan maximaal 230 euro per maand aan energiekosten betalen. En in november en december 2022 krijgt ieder huishouden 190 euro per maand als tegemoetkoming voor de hoge energiekosten.[i] Daarom is het ook om economische redenen van belang om inzicht te krijgen in het eigen energiegebruik. Dat is het doel van dit artikel.

Hoofdstuk 1 geeft inzicht in wat energie is en wat we ermee kunnen doen.

In Hoofdstuk 2 komt het energiegebruik in Nederland vanaf 1950 tot nu aan de orde, met de nadruk op het heden.

Hoofdstuk 3 gaat over enkele milieugevolgen van het energiegebruik.

[i] https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/, 2022.

Zie voor de volledige publicatie: ENERGIE UITEENGEZET-2023

Met dank aan de auteur:

Herman Damveld, Groningen,

25 oktober 2023