Bewoners van Paddepoel zien een warmtenet als alternatief voor aardgas wel zitten. Een voorwaarde is dat de exploitatie niet in handen van een commercieel bedrijf komt. Ze willen het liefste vanuit een buurtcoöperatie hun eigen energie opwekken. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Communication Works en 050 Buurtwarmte, onder de 500 bewoners van Paddepoel-Noord. Van de negentig ondervraagden waren er slechts acht mensen die het niet zagen zitten om zelf of met de buren voor de eigen energieproductie te zorgen. Een andere opvallende conclusie is dat Paddepoelers heel solidair zijn. Ze willen dat een warmtenet voor iedereen toegankelijk is. ‘Het overgrote deel vindt dat ook mensen met lage inkomens mee moeten kunnen doen’, legt onderzoeker Sabine Froning uit, ‘de hele straat moet profiteren van de voordelen’.

Paddepoel is door het Rijk aangewezen als proeftuin voor duurzame energie. De non-profitorganisatie 050 Buurtwarmte, wil samen met bewoners een buurtwarmtenet aanleggen in Paddepoel-Noord. In 050 Buurtwarmte zijn behalve professionals ook buurtbewoners vertegenwoordigd. De inbreng van de mensen is bij dit bewonersinitiatief heel belangrijk. Daarom organiseert 050 Buurtwarmte regelmatig activiteiten om samen met bewoners aan de plannen te werken en heeft zij een wekelijks spreekuur in de wijk.

Goed geïnformeerd

‘Ongeveer de helft van de ondervraagden wist wat een warmtenet is’, vertelt Froning, ‘en nog eens eenderde wist er een beetje vanaf. Dat is in verhouding best veel. De buurtbewoners hebben zichzelf duidelijk goed geïnformeerd’. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat Paddepoelers erg positief staan tegenover zo’n gezamenlijk warmtenet. Net als het zelf opwekken van wind- en zonne-energie. (Hybride) warmtepompen, biomassa en geothermie kwamen als warmtebronnen slechter uit de bus.

Paddepoelers zijn nuchter, blijkt verder uit het onderzoek. Een warmtenet zien de bewoners wel zitten, maar het moet wel betaalbaar zijn. Ook zijn de bewoners duidelijk over de installatie en beheer van een toekomstig warmtenet. ‘Alles moet professioneel’, legt de onderzoeker uit. ‘Dus ze willen graag dat hun buren meedoen met een coöperatie, maar die moeten zich niet met het beheer bezighouden. Dat moet volgens de bewoners alleen aan bekwame vakmensen worden uitbesteed’.

Niet afhankelijk

Onderzoeker Froning deed al veel vaker vergelijkbaar onderzoek in steden door heel Europa. Maar in Paddepoel zag ze een opvallend signaal. ‘De aardbevingsproblematiek blijkt een grote invloed te hebben op de keuze voor een gasvrije buurt’, aldus Froning. ‘Groningers hebben bijvoorbeeld weinig vertrouwen in commerciële energieleveranciers. Ten slotte willen zij absoluut niet afhankelijk worden van Rusland als het om gas gaat’. Sabine Froning en haar collega’s zijn al met al best onder de indruk van de bewoners uit de Groninger jarenzestigwijk. ‘Paddepoelers are strong’, concludeert ze.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport

Bron: Buurtwarmte Paddepoel – een project van Paddepoel Energiek en Grunneger Power