Foto: Wijkraad Paddepoel

Geweldig nieuws voor onze eigen Bisschop Bekkersschool aan de Siriusstraat. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maakt 350 duizend euro vrij voor het verduurzamen van het schoolgebouw. De Paddepoelse basisschool is een van de 11 scholen in Nederland die de stimuleringsbijdrage van het rijk krijgt.

Oud gebouw
Schooldirecteur Wally van der Vlugt noemt de toegekende subsidie ‘fantastisch’. Volgens haar is energie al langer een belangrijk thema op de Bisschop Bekkersschool. Tegen RTV Noord zegt ze: ‘Zo nemen leerlingen al jaren deel aan de Energy Challenge, met als doel het energiegebruik te verminderen. Juist omdat we zo’n oud gebouw hebben, is het heel belangrijk dat we nu kunnen investeren in een duurzaam en fris pand. Want goede ventilatie is hier altijd al een probleem geweest.’

Gezondheid leerlingen
Het innovatieprogramma waarvoor Ollongren het startschot geeft, moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Want op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een knelpunt. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten.