Naar een hybride warmtepomp?

In de media zijn berichten verschenen dat vanaf 2026 geen normale cv’s meer geïnstalleerd mogen worden, maar alleen nog hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een normale gasgestookte cv en een warmtepomp die volledig op stroom werkt. Een warmtepomp zet elektriciteit om in warm water. Bij normale temperaturen kan de warmtepomp de energievoorziening in het huis goed aan. Wordt het buiten kouder en komt de temperatuur onder omstreeks 4 graden Celsius dat gaat de cv-ketel bijspringen. Dat de overheid deze oplossing aanprijst is begrijpelijk vanwege de klimaat- en energietransitiedoelen, maar is in ons deel van de stad waarschijnlijk geen reële optie vanwege het Buurtwarmtenet. We leggen dat hieronder uit.

Een goede oplossing?

Laten we eerst nog even kijken naar de hybride warmtepomp. Is het een goede oplossing om gebruik van aardgas terug te dringen? Ja, want door het installeren van een dergelijke combinatie kan ongeveer 60 tot 70% op het aardgas worden bespaard. Het financieel rendement is wel afhankelijk van het gasverbruik. Bij een huidig verbruik van minder 1500 m³ gas per jaar kan een terugverdientijd erg lang worden maar dat is mede afhankelijk van de gasprijs. Nu is vaak de terugverdientijd niet het enige argument waarop men een dergelijke installatie aanschaft. Als de warmtepomp gevoed kan worden met groene stroom, d.w.z. stroom van zonnepanelen of van wind op zee, is het nog beter voor het milieu en om opwarming van de aarde tegen te gaan. Blijft echter het feit dat er nog steeds een hoeveelheid gas nodig is. Als hier groen gas voor gebruikt kan worden, gas dat o.a. ontstaan is door vergisting van biomassa, is dat natuurlijk helemaal mooi, maar er nog lang niet genoeg groen gas om aardgas te vervangen.

Hybride warmtepomp voor onze wijken?

Technisch draagt de hybride warmtepomp dus bij aan de energietransitie, maar niet in onze wijk. In een groot deel van de noordwestelijke wijken van onze stad, Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen, wordt in de periode van 2024 tot en met 2030 een warmtenet aangelegd. Dit deel krijgt warm water met een temperatuur van tussen de 70 en 75 graden Celsius, wat voldoende is voor de warmtevoorziening in onze huizen. Het aanleggen van een warmtenet betekent echter afsluiting van het aardgasnetwerk, omdat het onwaarschijnlijk is dat twee netwerken zullen worden onderhouden. Voor het koken zal daarom moeten worden overgeschakeld op inductiekoken.

In een deel van de genoemde wijken zijn de woningen echter reeds zodanig  geïsoleerd dat hier met warmtepompen de warmtevoorziening kan worden gerealiseerd. Ook voor hen is de hybride warmtepomp geen oplossing zonder aardgasnetwerk.

CV-ketel is kapot. Wat nu?

Voor de bewoners in onze buurt die tussen nu en de aansluiting op het warmtenet een nieuwe CV-ketel nodig hebben raden we dan ook aan om een ketel te huren. Een nieuwe CV-ketel kopen kan niet meer uit, laat staan een hybride warmtepomp omdat die ook nog eens aanzienlijk duurder is. Er is al informatie beschikbaar over huren waarbij de overeenkomst kosteloos wordt ontbonden wanneer de woning wordt aangesloten op het warmtenet. De Consumentenbond, bijvoorbeeld, heeft een CV-ketelcollectief met installateurs verspreid over Nederland, met als aantrekkelijke clausule dat de huur meteen kan worden gestopt als de woning van het gas gaat.

Meer informatie

Als een vervanging aan de orde is kunt u zich voor meer informatie wenden tot de Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord of stichting Paddepoel Energiek. U kunt ook op het energiespreekuur komen; elke donderdagavond van 18.30 – 20.30 uur in het Wijkbureau in het winkelcentrum (naast de dierenwinkel).