Bewoners werken samen om Buurtwarmte Paddepoel vorm te geven

De eerste stappen zijn gezet, het energieproject ‘Buurtwarmte Paddepoel’ is gestart. Samen met buurtbewoners, Paddepoel Energiek en onze partner Grunneger Power wordt er nu hard aan dit bijzondere bewonersplan gewerkt. Het begint ook steeds meer te leven. Zo was er deze week een bijeenkomst om over ‘het gezicht’ en de uitstraling van Buurtwarmte Paddepoel te praten. Vragen als: ‘Welke huisstijl, kleuren en logo passen bij ons?’ passeerden de revue. Maar ook: ‘Wat kunnen we als Buurtwarmte Paddepoel betekenen voor de wijk? En: ‘Wat hebben we allemaal nodig om duurzame buurtwarmte in onze wijk voor elkaar te krijgen?’

Goede ideeën
Er kwamen die middag veel goede ideeën en logo-ontwerpen op tafel. Onder leiding van Annemarie Hofman van Grunneger Power werd er gebrainstormd, gediscussieerd en vooral ook van elkaar geleerd. Een nuttige en inspirerende middag waarbij de aanwezigen variërend in de leeftijd van twintig tot en met tachtig met veel aandacht naar elkaar luisterden.

Uniek project
Waarom was Buurtwarmte Paddepoel ook alweer zo bijzonder? Het is een uniek project omdat Paddepoel hiermee als eerste bestaande wijk in Nederland overstapt van gas naar duurzame energie. Dat willen we voor elkaar krijgen met een gezamenlijke wijkwarmtecentrale en een ondergronds warmtenet. Het initiatief komt van bewoners in Paddepoel en die blijven de regie in handen houden. En dat spreekt veel mensen aan, zo blijkt.

De Koffietafel
Komt u ook eens langs om bij te praten? Buurtwarmte Paddepoel heeft elke dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur De Koffietafel. Hier houden we u op de hoogte van de plannen maar willen we ook graag weten wat u ervan vindt. Heeft u opmerkingen, ideeën, zorgen? Laat het ons weten bij een kopje koffie of thee!