Samen met Grunneger Power hebben we het initiatief genomen om een warmtenet te realiseren voor de buurt. Dit project is ondergebracht bij de onafhankelijke stichting 050 Buurtwarmte. De kennis die wordt opgedaan in Buurtwarmte Paddepoel zal via stichting 050 Buurtwarmte ook in andere wijken van Groningen worden toegepast.

Nieuws

Bijeenkomsten