Wat is Making City?

Making City is een EU-project waarin de steden Groningen en Oulu (Finland) meedoen om wijken te creëren waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. Deze wijken kunnen als voorbeeld dienen voor zes steden in Europa. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

Het project is in Paddepoel eind december 2018 gestart. In eerste instantie was het de bedoeling om het project onder te brengen bij 050 Buurtwarmte, maar daar was het destijds nog te vroeg voor.

Het Groningse deel van het project wordt geleid door Grunneger Power, dat partner is in het projectconsortium. De betrokkenheid van Paddepoel Energiek betreft met name het onderdeel van de bewonersparticipatie. Van daaruit speelt PE nu ook een rol bij het adviseren rondom de technische mogelijkheden en realisatie van het project.

Doelstelling

Voor het project worden drie standaardtype huizen in de wijk Paddepoel verduurzaamd met innovatieve maatregelen om samen met de flats en huizen tot een energiepositieve wijk te komen (d.w.z. er wordt meer energie opgewekt in en om de huizen dan verbruikt). Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van nieuwe en conventionele duurzaamheidsmaatregelen die op een innovatieve wijze aan elkaar worden gehaakt.

Op de communicatie rondom het project kwamen veel positieve reacties; het leidde tot 19 aanmeldingen om ‘proefwoning’ in het project te worden. Uit deze groep is inmiddels een selectie gemaakt en met drie adressen worden nu stappen gezet om na inventariseren van de mogelijkheden ook te komen tot realisatie van de maatregelen.

Hiermee streeft het project naar twee doelen:

  1. Informeren van bewoners en hen motiveren in het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, en
  2. Het toepassen van slimme combinaties van bestaande en nieuwe technieken voor ‘energiepositieve’ woningen.

Het streven is dat het project een olievlekwerking krijgt, zodat dit project een aanzet kan zijn voor andere huishoudens om te verduurzamen.

Selectie van de demohuizen

Tot 15 juli 2019 hadden kandidaten de mogelijkheid om zich aan te melden. De binnengekomen aanmeldingen zijn geanonimiseerd. In samenwerking met de partners in het consortium heeft het team een voorselectie van zes huizen gemaakt op basis van objectieve criteria gebaseerd op de eisen van het project. Deze huishoudens zijn bezocht door het demohuizen-team en met hen zijn de technische mogelijkheden besproken. Hierna zijn drie uiteindelijke demohuizen geselecteerd.

Er zijn nog verschillende vragen die opgelost moeten worden, zoals wat financieel haalbaar en betaalbaar is voor bewoners en welke prikkels hiervoor nodig zijn.

Ook de afspraken rondom de technische realisatie moeten nog verder uitgewerkt worden, zoals over de technische mogelijkheden, de apparatuur en de verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde oplossingen.

Meer weten?

Bezoek https://www.facebook.com/MakingCityDemohuizenPaddepoel