En natuurlijk is onze eigen stad-Groningse energiecoöperatie Grunneger Power ook van de partij!

Wij vinden wij op de duurzaamheidsmarkt?
Dit is Grunneger Power!

“Grunneger Power is de lokale burger-energiecoöperatie voor de stad Groningen en Haren. Inmiddels ondersteunen wij al meer dan zes jaar huishoudens – zowel particulier als sociale huur -, VVE’s, buurten, MKB-ers bij het besparen en opwekken van duurzame energie. Wij leveren groene energie via ons eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Daarmee ontvangen wij financiële middelen om te herinvesteren in collectieve opwekcapaciteit. Onze leden zijn mede-eigenaar van de projecten. Zo helpen we samen de energietransitie te versnellen en bouwen we mee aan een gezamenlijke, lokale en duurzame economie.
Op de Duurzaamheidsmarkt in Paddepoel vertellen we hoe jij mee kunt doen!”