Er wordt veel gepraat over thuisaccu’s, buurtbatterijen etc. Hier een artikel dat dieper ingaat op de (on)mogelijkheden.

Zin en onzin van thuisaccu’s en accu’s als buffer op het netwerk

Allereerst komt de vraag wat je met je accu’s wilt bereiken. 1e Met thuis accu’s wil men kennelijk zonne energie zodanig opslaan dat je de dag nacht