Klinkt als een interessante vergadering

Negenendertig raadsleden nemen woensdag weer besluiten over Groningen. Over geld voor verduurzaming van energie slurpende gemeentelijke gebouwen. Over een fietstunnel bij de Papiermolen. Over de Slimme Fietsroute Zernike door Park Selwerd en de fietsoversteek op de Eikenlaan. Ook hoogbouw in Reitdiephaven komt aan de orde. Kijk voor meer over deze raadsvergadering op http://bit.ly/2rjycw2