Uitnodiging focusgroepsessie

Uitnodiging focusgroepsessie Aan de bewoners van Paddepoel Kenniscentrum NoorderRuimte en Bewonersinitiatief Paddepoel Energiek nodigen bewoners van de wijk Paddepoel uit om deel te nemen aan een bijeenkomst waar we willen spreken over kansrijke opties om Paddepoel in 2035 energieneutraal te maken…..