Coöperatie Bommelerwaar

“Stroom die wordt opgewekt met zonnepanelen op de daken van woonhuizen, kan heel goed peer-to-peer uitgewisseld worden op buurtniveau. De salderingsregeling is nu zodanig ingericht dat het niet loont om per huishouden te investeren in opslag. Een opslagsysteem op buurtniveau kan interessant zijn voor zowel de bewoners als de netbeheerder.”

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-cities/22497/de-buurtbatterij-voor-iedereen-wat-is-de-businesscase