Hoera! Meer dan 1.500 zonnepanelen in het Zonnepark Vierverlaten zijn inmiddels verkocht. Dat betekent: 20% van het park in burgereigendom. Zorg je mee dat we heel snel de 2.000 panelen gaan halen? Surf dan naar: www.grunnegerpower.nl/zonnepark