#paddepoelenergiekwas ook van de partij bij de Stichting wijkraad Paddepoel om molenaars te werven voor de wijkwindmolens. Iedereen in Paddepoel kan meedoen, huurders en huiseigenaren www.paddepoelenergiek.nl/wijkwindmolens-dorkwerdersluis

De Wijkraad Paddepoel hield op 9 mei j.l. haar jaarvergadering in Buurtcentrum Plutozaal. Na de bespreking was er een uitgebreide borrel met hapjes en drankjes