Special edition van co-creatie Wijk Paddepoel a.s. donderdagavond 15 maart vanaf 17:30 in de Vensterschool. Soep en broodjes staan klaar voor eenieder die zich samen met WarmteStad wil buigen over de toekomstige duurzame warmtebron voor onze stad. Volgende week dinsdag 20 maart in de herkansing, dan is WarmteStad vanaf 19:00 te gast bij #WijkbedrijfSelwerd!

warmtestad.nl