Terug uit Bonn, als afgevaardigde van bewonersinitiatief #Paddepoelenergiek, na avond over energierenovatie in oude wijken – veel gehoord over de problemen in Litauen, Frankrijk en Duitsland en verteld over de lokale initiatieven in stad en ommeland, de wijkaanpak van de gemeente Groningen, de aardbevingen en het belang van bewonersparticipatie.

New photo added to shared album