Uit de brief van Paul Corzaan aan de gemeenteraad: “Van de wijken Paddepoel (Noord), Noorderplantsoenbuurt en Reitdiep hebben bewonersorganisaties zich actief gemeld met de vraag of de gemeente hun kan ondersteunen op het gebied van het energieneutraal worden van betreffende wijk/ buurt. Vanaf begin af aan zijn deze bewoners betrokken bij de uitwerking en bepalen zelf mede de koers.” Ja, precies!

Stadsnieuws West – Gemeente maakt energietransitieplan voor o.a. Selwerd, Paddepoel, Reitdiep en Vinkhuizen – Gemeente Groningen