Vergeet je niet aan te melden voor onze bijeenkomst op dinsdag 4 juli!

Kenniscentrum NoorderRuimte en Bewonersinitiatief Paddepoel Energiek nodigen bewoners van de wijk Paddepoel uit om deel te nemen aan een bijeenkomst waar we willen spreken over kansrijke opties om Paddepoel in 2035 energieneutraal te maken. Hoe denk jij hier over? Kom naar onze bijeenkomst!

We krijgen tevens een rondleiding door het entrance gebouw!

Je kunt het evenement vinden onder onze evenementen.