Voor huurders de Zonnecoaches van #Grunnegerpower, voor eigenaren de zonnepanelenactie van #paddepoelenergiekin de stad Groningen.

Zonnecoach voor VVE’s in Groningen

Een nieuwe techniek maakt zonnepanelen op flatgebouwen van corporaties en particuliere Verenigingen van Eigenaren extra aantrekkelijk.