We hebben inmiddels 7 aanmeldingen van wijkbewoners. Er kan nog meer bij: vandaag aanmelden=4 juli vanaf 16:00 u rondkijken op het terrein van EnTranCe en aansluitend focusgroepsessie bij Kenniscentrum Noorderruimte. Voor soep en broodjes is gezorgd!

132 followers