Zou een oplossing kunnen zijn voor ouderen in Paddepoel die wel willen verduurzamen maar bang zijn dat ze de investering er niet uit krijgen.

Aardgasvrij wonen voor iedereen mogelijk via objectgebonden financiering

In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de energietransitie. Een betrouwbare, duurzame, betaalbare energiezuinige of zelfs en…